Aktuellt filmprogram

Vi i filmstudion vill ta det säkra före det osäkra och speciellt inte få det stora antalet av våra medlemmar som känner att de inte vågar besöka våra visningar att bli snuvade på kvarstående filmer. Därför har vi beslutat att skjuta upp terminens två avslutande filmer till hösten. Mer info om när det blir visning av kvarvarande filmer kommer under sommaren. Höstterminen 2020 startar 14/9.