Om Ronneby filmstudio

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om föreningen

Ronneby Filmstudio är ansluten till SFF- Sveriges Förenade Filmstudios.

Vi väljer våra filmer ur SFF’s filmlista

Filmstudions medlemmar är välkomna att delta i SFFs filmarrangemang.

Alkohol- och drogpolicy för Ronneby filmstudio

Vår policy innebär för alla medlemmar att

Vid filmmiddagar eller jubileumsfirande får alkohol intagas i måttliga mängder av myndig person.
Langning får ej ske.
Filmvisningarna sker i rökfria lokaler där bruk av alkohol och narkotiska preparat inte är tillåtet.

Vår policy innebär att
Styrelsen ska tillse att samtliga medlemmar är informerade om föreningens drogpolicy.
Styrelsen ska vara uppdaterad på policyns innehåll.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.

Åtgärder om vår drogpolicy inte efterlevs
Påtala och informera om policyn samt rikta en tillsägelse till den medlem som inte följt policyn. Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.
Om medlem är under 18 år kontaktas föräldrar/förälder.

Spridning av vår drogpolicy till våra medlemmar
Information på vår hemsida och Facebook-sida.
Alla styrelserepresentanter signerar att man tagit del av drogpolicyn. 

Om biografen

Filmstudion visar film på Centrumbiografen.

Centrumbiografen är en av de klassiska biograferna som byggdes under den gyllene biograferan på 1930-talet. När den invigdes 1937 var den i teknikens framkant, nu åttio år senare gäller det samma. Centrumbiografen i Ronneby är sedan 2006 ägd av Tomas Forsberg och Peter Johansson och har under tiden genomgått en genomgripande förändring med fokus på att skapa den bästa filmupplevelsen.

 

När biografen invigdes fanns en salong med 350 platser, med vad man kan förmoda ganska begränsad sittkomfort. Detta ändrades efterhand och vid början av 2000-talet hade den siffran gått ned till 150 mycket skönare fåtöljer. Nu har den klassiska salongen 143 fantastiska fåtöljer på samma yta. Det ger fantastiskt benutrymme och den vackert svepande kurvan i golvet ger utmärkt sikt. Efterhand har tekniken för att visa film förfinats och när den digitala tekniken blev mogen var Centrumbiografen en av de första att installera digital projektor. Samtidigt installerades nytt ljud.

 

Den klassiska salongen är nu döpt till ATMOS-salongen och är i teknikens absoluta framkant. Med Dolby ATMOS unika ljudsystem och den bästa projektionstekniken skapas den optimala filmupplevelsen. Salongen är väl anpassad för konferens och presentationer.

 

Våren 2017 invigdes den första nya salongen i Ronneby på 80 år. Samtidigt lades all ventilation om för att ge ännu bättre innemiljö i biografen.


Om styrelsen

Styrelse vald vid årsmötet i mars 2023 på ett år:

Ordförande

Louise Andersson

Kassör

Ingvar Berg

Sekreterare

Pirjo Elovaara

Filmansvarig

Tomas Forsberg

Filmrutan

Ingrid Persson